Årsmöte TVSK 2021

Kallelse till årsmöte Tullbodens Vattensportklubb 2021   Dagordning   Tid:    Kl. 11.00 lördagen 20 november Plats: Klubbhuset   Mötets öppnande Val av mötesordförande och mötessekreterare Godkännande av dagordning Mötets behöriga utlysande Val av justeringsmän tillika rösträknare Verksamhetsberättelse Kassaberättelse Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för styrelsen Val av ny styrelse Val av personer till andra förtroendeuppdrag Revisor Revisorssuppleant Valberedning [...]