Årsmöte TVSK 17 november

Alla medlemmar önskas varmt välkomna på årsmöte kl 11.00 den 17 november i klubbhuset   Kallelse till årsmöte Tullbodens Vattensportklubb 2018  Dagordning Tid:            Kl. 11.00 lördagen 17 november Plats:         Klubbhuset Mötets öppnande Val av mötesordförande och mötessekreterare Godkännande av dagordning Mötets behöriga utlysande Val av justeringsmän tillika rösträknare Verksamhetsberättelse Kassaberättelse Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för styrelsen Val [...]