Hitta hit

Har du frågor till styrelsen så kontakta oss gärna via klubbenss epost:  info@tvsk.o.se

Ordförande  Christer Hermansson  (nyval 1 år)
Kassör  Ellika Waltner  (1 år kvar)
Wake  Harald Hermansson  (1 år kvar)
Kajak  Jette Gustafsson  (1 år kvar)
Sociala aktiviteter Hillevi Lennström  (omval 2 år)
Fastigheter  Christer Ferm  (1 år kvar)
Brädsegling  Marcus Gustafsson  (omval 2 år)
Kommunikation  Petra Grapengiesser  (omval 2 år)
Ersättare  Lars Eriksson  (1 år)
Ersättare  Sebastian Hermansson  (1 år)
Ersättare  Gustav Aresund  (1 år)