Hitta hit

Har du frågor till styrelsen så kontakta oss gärna via klubbenss epost:  info@tvsk.o.se

Ordförande  Christer Hermansson   
Kassör  Ellika Waltner   
Wake  Harald Hermansson   
Kajak  Jette Gustafsson   
Sociala aktiviteter Gustav Aresund  
Fastigheter  Christer Ferm   
Brädsegling  Kajsa Engblom  
Kommunikation  Petra Grapengiesser   
Ersättare  Lars Eriksson   
Ersättare  Johanna Hermansson  
Ersättare  Julia Hansson  
Ersättare Oscar Skyttberg