Alla medlemmar önskas varmt välkomna på årsmöte kl 11.00 den 17 november i klubbhuset

 

Kallelse till årsmöte Tullbodens Vattensportklubb 2018

 Dagordning

Tid:            Kl. 11.00 lördagen 17 november

Plats:         Klubbhuset

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Kassaberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ny styrelse
 11. Val av personer till andra förtroendeuppdrag
 • Revisor
 • Revisorssuppleant
 • Valberedning,
 • Utbildning
 • VSK-grupp
 • VSK-båten
 • W/V-skolan
 • Brädgrupp
 • Kajakgrupp
 • Barngruppen
 • Tullbokvällar
 • Båtplatser
 • Uthyrning lokal
 • Arbetsdagar
 • Redaktör Torstenposten
 • Hemsidan
 1. Avgifter 2019
 2. Firmatecknare
 3. Arbetsutskott
 4. Verksamhetsplan 2019 – prioriterade projekt
 5. Kalendarium 2019
 6. Övriga frågor
 7. Mötets avslutande