Välkommen på årsmöte 14 november 2015

Varmt välkommen på klubbens årsmöte i klubblokalen den 14 november kl 11.00. Vi hoppas på god uppslutning då det är på detta möte vi planerar framtiden. Dagordning Tid:    Kl. 11.00 lördagen 14 november Plats:    Klubbhuset 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Godkännande av dagordning 4. Mötets behöriga utlysande 5. Val av [...]