Medlemsavgifter

Postgiro: 51 99 95-5 eller

Bankgiro 5808-7735

Swish – 123 146 69 78

Du som vill bli medlem, skicka ett mail till info@tvsk.o.se med dina fullständiga uppgifter: Namn, adress, mail, telefon och personnummer.
Senior 725
Ungdom (17-20 år)* 450
Junior (upp till 16 år)* 275
Senior över 65 år* 275
Stödjare 225
* gäller från det år man fyller  

Övriga avgifter

 
Wakeboard icke medlem bestäms på plats
Wakeboard medlem bestäms på plats
Hyra båtplats (krav aktivt medlemskap) 1500
Stora båtplatsen 6000
Hyra kajakplats 500, uteplats 300
Hyra klubblokal medlem – privat arr. 1000
Hyra klubblokal ej medlem Mot offert (klubblokal och övr utrymmen)
Deposition vid hyrtillfället  
Hyra klubblokal korta möten – medlem 100
Hyra klubblokal korta möten – ej medlem 300
Bäddplats gästrum medlem 100
Bäddplats gästrum ej medlem 200
Hela gästrummet ej medlem 600
Hela gästrummet medlem 300
Hela gäststugan medlem 300
Hela gäststugan, ej medlem 600
Hyra badtunna, medlem 250 om privat. Annars gratis.
Tvättmaskin 30
   

Icke medlemmar och TVSK-stödjare

 
Dusch 15
Dusch & bastu 30

Även TVSK hanterar personuppgifter och anpassar sig till GDPR-restriktioner.

– Vi sparar endast personuppgifter för de som betalt Medlemsavgift hos oss.
– Vi hanterar dessa med största försiktighet och säkerställer att dessa inte nås av obehöriga.
– Vi lämnar givetvis aldrig ut några uppgifter till ”tredje part”.