Läs gärna vår medlemshandbok för  TVSK – Tullbodens VattenSportKlubb.

 

Innehållsförteckning

Information. 1

Historik. 1

Medlemmar 1

Stadgar 2

Medlemsmöten. 2

Förtroendevalda. 2

Arbetsdagar 3

Medlemsavgift 3

Torstenposten. 4

Försäkringar 4

Våra faciliteter 5

Båtar 5

Klubbhuset och klubblokalen. 5

Köket 6

Omklädningsrum.. 6

Bastu. 6

Toalett 6

Klubbhusnycklar 7

Papperskorgar och återvinning. 7

Övernattningsrum och gäststuga. 7

Kontoret 7

Tvättstuga. 7

Vinden. 8

Servering/utomhus. 8

Båtförråd. 8

Badtunna. 8

Brygga. 9

Hopptorn. 9

Båtplatser 9

Studsmatta. 10

Grillplats. 10

Dansbana. 10

Hjärtstartare. 11

Brandsläckare. 11

Medicinlåda. 11

Våra aktiviteter 12

Utrustning för wakeboard- och vattenskidåkning. 12

Wakeboardskola. 12

Kajak. 13

Stand-up-paddling-utrustning. 13

Windsurfing. 14

Beach-volleyplan. 14

Boule-bana. 14

Junior/barngrupp. 14

Arrangemang. 15

Regler som gör att det praktiska fungerar i vår klubb. 16

Kreditlista. 16

Inköp. 16

Båtbensin. 16

Servering och klubbhus. 16

Arbetsbeskrivning för våra instruktörer i Wakeboar och vattenskidskolan. 17

Hur agerar vi mot varandra. 18

 

 

 

 

Information

 

Hemsida: www.tvsk.o.se
E-mail: info@tvsk.o.se
Facebook – www.facebook/com/TVSK1
Instagram –  instagram.com/tvskofficial
Telefon: 0523-34466

Plusgiro: 51 99 95-5

Bankgiro 5808-7735

Fakturaadress: TVSK , Önnereds Bryggväg 92, 42157 Västra Frölunda

Organisationsnummer 8024187323

Swish 123 146 69 78

 

 

Historik

Startades 1975 av ett litet antal ungdomar med anknytning till Tullboden som hade gemensamt intresse i att åka vattenskidor och ha något att syssla med på somrarna. Under vintern byggdes den första vattenskidbåten och sommaren 1976 steg antalet medlemmar då sommargästerna anlände och båten gick att använda för vattenskidåkningRegistrerat under Svenska vattenskidförbundet.
Båt inköptes.
Senare ändrades namnet till TBSK-Tullbodens BrädSeglingsKlubb och registrerades om till Svenska Vindsurfingförbundet.  Klubben var mycket aktiv och arrangerade bland annat GT Västkustbrädan, vid Smögen i flera år ihop med GT. Kurser i  vindsurfing anordnades.

I takt med att wakeboard kom in i bilden beslut man att ändra namnet till  TVSK-Tullbodens VattenSportklubb för att vara friare att satsa på olika inriktningar. Klubben registrerades i Svenska Wakeboardförbundet.

 

Medlemmar

Som för alla ideella föreningar är medlemmarna vår bas och styrka. Vi har medlemmar i alla åldrar mellan 6 och 90 år och med olika kompetens och erfarenhet. Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket som vi gemensamt kan nyttja. Dessutom ger det en stor gemenskap och vänner för livet.
Antalet medlemmar: Cirka 230
Aktuellt medlemsregister över betalande medlemmar anslås årligen till midsommar på klubbens anslagstavla.
Medlemskategorier
Junior <17år
Ungdom, 17-20 år
Senior 21-64 år
Senior>65år
Stödjare
Avgifter gäller från det år man fyller.

 

Stadgar
Att uppdateras.

 

Medlemsmöten
klubbens årsmöte brukar äga rum i november. Samtliga styrelsemöten utannonseras på klubbens hemsida och alla medlemmar är välkomna att delta i dessa öppna styrelsemöten.

Eftersom vår verksamhet äger rum på sommaren försöker vi att ornda ett dialogmöte med medlemmarna under juli månad.

 

Förtroendevalda
Förtroendevalda utses av årsstämman. Inga förtroendevalda är arvoderade eller har några andra fördelar. Lista över aktuella förtroendevalda publiceras i Torsten-posten samt anslås på klubbens anslagstavla.

Ordförande: Leder och fördelar arbetet, Externa kontakter, Verksamhetsberättelse
Vice ordförande:  Ersätter ordförande vid behov
Kassör: Redovisning, bokslut
Sekreterare: Information, protokoll, hemsida, medlemsmatrikel
Materialförvaltare: Kontrollerar löpande  anläggning, material och utrustning. Planerar underhåll som ska utföras på arbetsdagarna
Ledamot: Deltar i styrelsearbetet
Ersättare: Deltar i styrelsearbetet och har rösträtt de tillfällen då han/hon ersätter en ordinarie ledamot.
Revisor/Revisorsersättare: Granskar redovisning och bokslut, skriver och föredrar revisionsberättelse inför årsmötet.

Valberedning: Följer upp bemanning av roller som är aktuella för nyval. Tar fram avstämt förslag för ny bemanning
Om du är intresserad av styrelesearbete, anmäl dig till valberedningen

De flesta somrar utses 2-3 ungdomar för att sköta kursverksamheten och vara båtförare för klubbens båt.

Namn och bild på dessa, tider de finns vid klubben och vad de ansvarar för anslås på klubbens anslagstavla.

 

Arbetsdagar
Underhåll och utveckling av mark, lokaler, båt och övrig utrustning sköts genom 4 ordinarie arbetsdagar samt vid behov extra dagar. Förmedlas genom kalendarium i Torsten-Posten och på klubbens anslagstavla.   Det är viktigt för klubbens välbefinnande att våra medlemmar deltar på arbetsdagarna. Klubbhus, brygga, förråd, gäststuga, båt och utrustning behöver underhållas för att vi ska ha glädje av det. Klubben har inga anställda utan förlitar sig helt på medlemmarnas intresse för klubben. Alla arbetsdagar börjar klockan 10.00 och det finns uppgifter för alla, både händiga och sådana som hellre vill bidra med städning eller adminstration och både stora och små. Kom gärna hela familjen. Klubben bjuder på fika/mat mitt på dagen och vi håller på så länge det behövs eller så länge man kan.

Arbetsdag April- Uppstart av säsongen, städning av klubbhus, färdigställande av diverse projekt och ofta lite arbete med båten.

Arbetsdag Maj -Sjösättning av båt. Uppmontering av studsmatta, iordningställande av klubbhus, ta fram utemöbler.

Arbetsdag Juni – Röjning kring klubbhuset inför midsommar, trädgårdsmöbler. Båtförarutbildning

Arbetsdag Juli – Projektarbeten som behövs för tillfället, uppstädning av området

Arbetsdag September – Upptagning av båt och flytbryggor, undanstuvning av trädgårdsmöbler, nedtagning studsmatta

 

Medlemsavgift
Medlemsavgift för året ska vara betald på klubbens plusgiro senast sista april. Avgifterna är basen för att finansiera klubbens kostnader/aktiviteter.

Medlemsavgifter är

Senior medlem – 650 kr

Ungdom (17-20 år) – 400 kr

Junior (under 17 år) – 200 kr

Senior (över 65 år)  – 250 kr

Stödjare  – 200 kr

 

Skillnaden på en stödjare och övriga medlemmar är att en stödjare är en person som vill stödja klubben men ej har möjlighet delta i våra aktiviteter eller var på plats. Om du vistas i klubben, använder våra faciliteter såsom brygga, toalett, dusch och klubbhus så hoppas vi att du vill betala en full medlemsavgift då det är vårt enda sätt att finanisera att klubben underhålls.

Avgifterna sätts in på TVSK´s postgiro 51 99 95-5. Glöm ej att noga ange namn, adress, personnummer och vilka avgifter din inbetalning avser.

 

Torstenposten

Klubbtidningen skrivs av medlemmar för medlemmar. Syftet är att nå ut med medlemsinformation och berätta om det som har hänt och planeras hända. Redaktör är förtroendevald och håller ihop arbetet. Tidningen blir intressantare om fler bidrar, särskilt roligt är det om fler lämnar bilder. Skicka in enligt tider och adress som finns i föregående nummer eller på hemsidan.

Tidningen ges ut i två nummer per år, februari och juni, distribueras till alla medlemmar, en per bostadsadress. Aktuella tidningar finns också på kontoret att använda som information om klubben för olika intressenter. Tidningens tillkomst och distribution finansieras i stort sätt av annonsintäkter från de annonser som publiceras i tidningen. Arkiv över samtliga årgångar finns i pärmar på kontoret och hos redaktören.

Vem är Torsten? I början på 80-talet dök en ny kille upp vid klubben som var sommargäst på Malmön. Det var inte så lätt att komma ny och lära sig allas namn så Bosse kallade de som han inte visste namnet på för Torsten eller varianter på det, Lill-torsten, Stor-torsten skägg-Torsten etc

 

Försäkringar

Att uppdateras

 

 

 

Våra faciliteter

 

Båtar

Klubben har idag en wakeboard-båt av typen Ski Nautique 210 , årsmodell: 2007

Syftet med båten är användning för träning för klubbens medlemmar samt genomförande av kurser i Wakeboard och vattenskidor som ger inkomster till föreningen och rekrytering av nya medlemmar.
Båten ska endast användas inom träningsområdet (Tullbosundet) och får endast köras av båtförare utbildade och godkända enligt klubbens regler. Undantagsvis kan båten köras till båtmacken / Powerboat på Malmön för tankning eller service. Alla som åker med båten måste ha flytväst.
Båtföraren är kapten på båten och bestämmer där samt avgör till exempel  hur många som kan åka med om säkerheten bibehålles. Båtföraren och medhjälpare är ansvariga för registrering av åk samt städning av båt efter åkning.

Se särskild checklista för hantering av wakeboard-båten.

Klubben har också en roddbåt i plast.  Båten går att låna för medlemmar vid instruktion i brädsegling, korta transporter inom Tullbosundet, samt exv. iläggande av bojar. Åror och årtullar finns i förrådet. Alla som åker båt måste använda flytväst.

Vi har nu också en Trissjolle. Kontakta segelgruppen för mer info.

 

Klubbhuset och klubblokalen

Klubbhuset byggdes 1985 i huvudsak ideellt av klubbens medlemmar och supporters. Marken arrenderas av kommunen.

Klubblokalen används som samlingslokal för klubbens medlemmar, möten, arrangemang och även  uthyrning. Lokalen är uttrustat med TV, dvd, stereo, soffgrupp, mötesbord, stolar för möten, bokhylla, sällskapsspel.

I lokalen önskar vi inte se skor eller blöta badkläder.  För att det ska vara trivsamt är det viktigt att alla plockar undan efter sig.  Balkongdörr och fönster ska vara stängda och ytterdörren låst då ingen medlem med klubbhusnyckel är närvarande.

Ingen alkohol i klubbhuset

Köket

Köket är tillgängligt för alla medlemmar och alla plockar undan och diskar efter sig. Vi önskar att vi alla hjälps åt så att man inte tänker  ”det där skräpet har inte jag åstadkommit” utan om man ser att det behöver plockas undan lite så kan man ta tag och rensa upp.  Sopor försluts och bärs ut till soptunnor vid vändplanen.

Privat mat kan i begränsad omfattning förvaras i skåp och kylskåp men då behöver man märka upp vem som äger den. Det går inte att tänka  ”jag lämnar den här så kan någon annan kanske äta den”. Det fungerar inte utan då blir maten stående och blir gammal.

Om vi har klubbarrangemang så går dessa före medlemmarnas behov av köksutrymme.

I slutet av säsongen töms kyl och frys och allt slängs.

Omklädningsrum

Klubben har omklädningsrum för damer och ett för herrar.  Det är gratis för medlemmar att duscha men vi ber alla att vara sparsamma med vattnet. Det  är inte OK att gå in och värma sig med varma duschar mellan bad i havet.

Givetvis ber vi alla att plocka iordning efter sig i omklädningsrummen, se till att det inte ligger vattenpölar på golven.

Den som inte är medlem eller om man är stödjare ska betala 10 kr för dusch  (och 20 kr för dusch och bastu) i sparbössan i respektive rum.

Om det blir för mycket kvarglömda kläder förbehåller sig klubben rätten att tömma kvarglömda kläder/handdukar till hittegods-tunna.

 

Bastu
Det är fritt fram för medlemmar att dra igång bastubad. Alla medlemmar kan delta.  Samma regler gäller för bastu som för duschar – det är inte meningen att bastun ska stå på hela dagarna för at värma sig mellan baden.  Pris för icke medlemmar och stödjare är 20 kr för dusch & bastu. Betalas i sparbössan i omklädningsrummet.

 

Toalett

Toaletten kan låsas upp med en knapp innanför dörren på herrarnas omklädningsrum.

Alla medlemmar hjälps åt att hålla toaletten iordning. Tvål, toapapper och rena handdukar finns i förrådet .  Om du märker att det börjar ta slut så finns det oftast ett lager på städhyllan vid kontoret. Om det är låst kan du gärna säga till den som är ansvarig denna vecka att det behöver handlas.

 

Klubbhusnycklar

Om du som medlem vill ha klubbhusnycklar kan du mot en ”pant” få nycklar till våra utrymmen. Tala med materialansvarige.

 

Papperskorgar och återvinning

Det finns flera papperskorgar i området. Dessa behöver givetvis tömmas ibland och detta behöver alla medlemmar hjälpa till med. Vi har inga anställda för att tömma papperskorgar.

Återvinningsförråd finns bakom soptunnorna vid vändplan. Där kan man ställa flaskor och annat material som ska återvinnas.

 

Övernattningsrum och gäststuga

Bokas  av både medlemmar och icke medlemmar via vår hemsida. Man kan boka både  enstaka bäddplats eller hela rummet. Priserna per natt är

Bäddplats i huset –  medlem  – 100 kr

Hela gästrummet eller gäststugan – medlem – 300 kr

Bäddplats i huset – ej medlem – 200 kr

Hela gästrummet eller gäststugan –  familj –  ej medlem 600 kr

Nya boden – samma priser per rum som för gäststugan.

Betalning sker vid bokningen.

 

Kontoret
Kontoret används av styrelsen och våra instruktörer. Kontoret ska vara låst när ingen är i rummet.

 

Tvättstuga

Några medlemmar gick samman och installerade en tvättmaskin i klubbhuset som alla kan använda. Från och med sommaren 2015 tar vi ut en avgift på 20 kr per tvätt. Du betalar genom att skriva in det på kreditlistan i klubbhuset. Vi hanterar inte kontantbetalning.

 

Vinden

På vinden förvarar vi klubbmaterial

 

Servering/utomhus

Vi har möjlighet att ordna servering utomhus under sommaren.

 

Båtförråd

Vårt båtförråd fungerar både som båtförråd på vintern och som verkstad och förråd för annat under sommaren. Det är lika viktigt att vi håller ordning här som överallt annars i klubben. Här förvaras våra våtdräkter och flytvästar.

 

Badtunna
Vi har en härlig vedeldad badtunna och det är fritt fram för medlemmar att dra igång tunnbad. Alla medlemmar kan delta. Vill du ha den för dig själv eller ihop med av dig inbjudna gäster bokas tiden via vår hemsida och avgift betalas i samband med bokningen. Ange noggrant namn och badtunna på din inbetalning

Pump förvaras i damernas omklädningsrum
Ved får tas från klubbens vedförråd bredvid scenen eller vid grillplatsen. Tänk gärna på att donera ved om du tar ner något träd eller får brännbart virke över.

Städa ur, borste finns i herrarnas omklädningsrum

Stäng bottenventil. Montera slang på dränkbar pump. Närmaste eluttag finns på stolpe vid ingång till dansbanan. Fyll upp med havsvatten.

Töm eldningslåda från aska. Ta av täckning av skorsten

Förbered eldning men får ej tändas förrän vattnet täcker hela eldlådan. Fyll med ved. När tunnan är full, stäng av pumpen, ta ur slangen, lägg på frigolitlock på vattenytan för att isolera så värmen ej går till fiskmåsarna. Skölj ur pumpen genom att fylla hinken med sötvatten som du pumpar runt

Elda på. Temperaturen stiger ca 4C per timme om du eldar effektivt. Rör om med paddeln så att temperaturen jämnas ut i tunnan. Tänd och reglera locket så det blir drag igenom för effektiv eldning. Håll elden matad med ved.

När temperaturen är uppe ta av frigolitlocken

Njut av badet och den vackra utsikten J
När du är klar lämnas tunnan till nästa dag. Om det ej regnar lämna kaminlocket öppet så elden brinner ut. Vattnet får ej tömmas ut förrän all glöd falnat och eldlådan svalnat.

 

Brygga
Njut av vår härliga badplats. Området mellan hopptornet och flytbryggan är allmän badplats med samma regler som brukar gälla för sådana. Ingen båtförtöjning och hundar hålls kopplade. Föräldrar ansvarar för sina barn.
Flytbryggan används som start/landning för wakeboard-båten. Ska hållas ren från leksaker mm.

 

Hopptorn
Kontrollera att det inte finns någon nedanför innan du hoppar
Hoppa endast rakt ut
Simma undan och lämna plats till nästa hoppare

 

Båtplatser
Klubben har 13 fasta båtplatser för uthyrning vid bryggan. För att få hyra krävs fullt medlemskap samt att man är en aktiv medlem som deltar i minst 2 x arbetsdagar per år. Se mer information nedan.

En lista över båtplatser med kontaktuppgifter till aktuell hyresgäst anslås på klubbens anslagstavla. Får du gäster som kommer med båt kan du kontakta en hyresgäst som kanske inte har sin båt i just de dagar som är aktutella.

Varje båtplats är 3 meter. Endast 2 båtplatser på 2,6 m nr 12 o 13.

Justering av båtplatser har styrelsen gjort på projekt båtplats. Båtplatserna uppmärkta och nummerskyltar flyttade till rätt läge. Båtägare ansvarar för att egen moring är ok.

Kriterier för båtplats i TVSK:

 • Aktivt medlemskap krävs.
 • Anmälan skriftligt till båtplatsansvarig om båtplats önskas.
 • Kölistan går efter datum på anmälan. Den person som är aktiv på arbetsdagar har förtur. Styrelsen tar beslut om en person ska ha förtur.
 • 1 plats per familj oavsett om fler familjer delar sommarhushåll.
 • De som står i kön får själva förnya intresset till båtplatsansvarig varje år.
 • För att behålla båtplats krävs att båt ligger på platsen min 4 veckor/år/sommar,aktivt medlemskap samt aktiv på minst en arbetsdag/säsong

Uppfyller man alla kriterier men ej är aktiv på arbetsdag tillkommer fn. Sek 300/sommar på båtplatsavgiften.

Möjlighet till att låna ut platsen max 1 år, med uppgivande av namn, efter 1 år återgår platsen till klubben eller till ursprunglig hyrespart, med meddelande till båtplatsansvarig.

Betalning av gällande årsavgift skall vara inbetald senast 30/4, för att lämna utrymme till annan hyresgäst.

Ej betald hyra=platsen går till klubben/båtplatsansvarig för utdelning.

Egen förtöjning gäller. Boj i fören och två fjädrande akterfästen.

 

Studsmatta
Studsmattan har inköpts som ett träningsredskap för wakeboardhopp. Men givetvis är det ju roligt för andra att hoppa. För att undvika olyckar har vi regler:

Endast 2 personer på studsmattan åt gången. Föräldrar ansvarar givetvis  för sina barn men det är absolut OK för samtliga medlemmar att säga till barnen om de ”råkar glömma” reglerna och är fler än två personer på studsmattan.

Givetvis får man inte ha skor på sig på studsmattan och man måste också kolla att det inte ligger stenar och skräp som kan skada mattan innan man börjar hoppa.

 

 

Grillplats
Fritt fram för medlemmar att dra igång grillning. Alla medlemmar kan delta. Ansvar för att elden släcks med vatten innan man lämnar området.

 

Dansbana

Vår dansbana med tak kan med fördel användas till både dans och  kalas med långbord.

 

Hjärtstartare

Finns i fönstret vid kontoret, lättåtkomlig om olyckan är framme. Tänk på att du ska ha kunskap om hur den fungerar.

Ulla Marcusson är instruktör och utbildar medlemmarna.Rekommenderar även förnyelse av HLR varje år. Anmälan till Ulla.Se anslagstavla eller torstenposten.

 

Brandsläckare

Finns i klubbhuset

 

Medicinlåda

Finns inne i klubbhuset. Innehåller plåster och bandage. Du är välkommen att använda om olyckan är framme. Vänligen fyll sedan på med det du använde så nästa olycksfågel får samma service.

Nackstöd ska finnas i båten.

 

 

 

 

 

Våra aktiviteter

 

Utrustning för wakeboard- och vattenskidåkning
Klubben har wakeboards, vattenskidor, flytvästar och våtdräkter i olika storlekar och modeller som fritt kan nyttjas av medlemmar och deltagare i kurser och arrangemang vid klubben. Den som använt tvättar av och hänger för tork eller hänger genast i förrådet efter användning. Är något sönder så meddela någon i wakeboardsektionen. Se anslagstavla.

Utrustning får inte lånas iväg från klubbens verksamhet/område.

Under sommaren har vi instruktörer anställda som på eftermiddagarna måndag till torsdag kan köra medlemmarna. Övrig tid får vi hjälpas åt att köra båten. Observera att båten endast får köras av de som är av klubben utbildade och godkända båtförare.

 

Wakeboardskola

Måndag – torsdag under veckorna 28-31 kl 14.00- 17.00 har våra medlemmar möjlighet att via kölista garanterat kunna få åka där vi tillhandahåller med båtaförare och linskötare.

För övriga tider kan ni kontakta båtförare direkt och stämma av om de har tid att boka en tid.

Med övriga tider menar vi måndag – söndag mellan kl 08.00 – 22.00, när vi inte har kurser eller bemannat med båtförare.

Priset för ett Set är 100 kr. (Ett Set är 15 minuter).

Ni kan antingen köpa ett klippkort eller betala via kort eller kontant direct till instruktörerna på plats.

Vill man åka så skriver man upp sig på en lista som ställs ut på bryggan.

Om du ej är medlem och vill testa men inte vill ta en kurs så kan du komma när vi har medlemsåkning och ställa er på kölistan, alternativt kan ni kontakta Harald för att boka en tid.

Engångsåk för icke medlem kostar 250 kr/ åk.

Har ni frågor så kontakta Harald tel: 0763-15 49 28

Vill du boka kurs så gör du det via vår hemsida.

 

Kajak
Klubben har fem enmanskajaker, en barnkajak och en tvåmanskajak. Dessa kan lånas gratis av medlemmar och det är också möjligt att ta med sig en kompis som vill prova på utan kostnad. Tanken är dock inte att man tar med sig samma kompis om och om igen, i så fall bör kompisen bli medlem.

Nyckel till förrådet finns i herrarnas omklädningsrum. Boka kajaker gör du via vår hemsida www.tvsk.o.se. Du kan boka max två dagar, dvs det är OK att paddla ut och övernatta. Det är dock inte meningen att man ska lasta kajakerna på bilen och ta med dem någon annanstans.

En gång per sommar ordnar vi en prova-på-dag där du kan få instruktioner i paddling. Vi önskar att alla som ger sig ut på en paddling ska ha fått en instruktion av någon i kajakgruppen innan de ger sig ut. Se anslagstavlan för vem som ingår i kajakgruppen.

Klubben anordnar också gemensamma paddlingar cirka en gång i veckan under högsäsong. Dessa anordnas oregelbundet genom anslag på anslagstavlan där du skriver upp dig på listan.

Vill du paddla själv så bokar du kajakerna via vår hemsida. Du kan boka kajakerna i max två dygn för att möjliggöra övernattning men det är inte tänkt att du tar med dig kajaken ifrån klubben, utan du utgår från Tullboden.

För att det ska vara trevligt för alla att paddla är det viktigt att du följer de instruktioner som finns i förrådet kring hantering av kajakerna.  Använd rätt kapell till varje kajak, skölj ur den med sötvatten både inuti och utanpå efter användande. Om du lämnar den med saltvatten i luktar den väldigt illa för nästa person som ska ut och paddla. Om du inte sköljer bort sand och skräp på utsidan av kajaken så ramlar detta ner på den undre kajaken i förrådet och det är inte så roligt för nästa paddlare.

Alla som paddlar ska använda flytväst. Det finns kajakflytvästar i kajakförrådet. Dessa ska också sköljas av efter användande.

Om något går sönder så meddela ansvariga för kajakgruppen.

Fråga kajaksektionen hur du får tag på nycklar till kajakboden.

 

Stand-up-paddling-utrustning

Klubben har köpt två stycken SUP-paddlar (Stand-Up-Paddling) som kan användas tillsammans med våra gamla windsurfingbrädor som ligger på utsidan av kajakförrådet. Paddlarna och centerborden till vindsurfingbrädorna står i båtförrådet.

Använd ALLTID flytväst när du SUP-paddlar. Det kan vara skönt att använda en wakeboardväst när du paddlar, den är inte så mycket i vägen för armarna vid paddeltag.

 

 

Windsurfing

Klubben har windsurfingutrustning som medlemmar som kan surfa har möjlighet att låna. Det är inte tillåtet att ta ut windsurfingutrustningen om du aldrig provat förr. Är du nybörjare behöver du ha med dig en medlem som kan lära dig.

Nycklar till windsurfingförrådet finns på kontoret och i en ”nyckelbox med kod”.Koden får du om du är medlem och kan surfa. Tala med någon som har nycklar.

Klubben har ett antal windsurfingbrädor i flera storlekar.
Konabrädor och riggar är inlåsta i förrådet och skall användas av de som kan segla. Likadant är det med våra funboardbrädor och riggar. Nybörjarbrädor av mer oömt material finns också inne i och utanför  brädförrådet.  Om du vill prova på, så tala med någon i brädsektionen.

Vi har också en landsimulator och vattensimulatorer där man börjar som nybörjare för att få in grundkänslan.  Vi har tyvärr inga kurser just nu, men du kan prata med någon i brädgruppen om att ge dig lite instruktion om du gärna vill prova på. Se på anslagstavlan vilka som ingår i brädgruppen.

 

Beach-volleyplan
Boll förvaras i båtförrådet. Hjälp gärna till att hålla den fri från ogräs.

 

Boule-bana

Framför beachvolleyplanen har vi en boule-bana. Det är givetvis fritt för alla att sätta igång ett spel. Klubben köper in ett boulespel under sommaren.

 

Junior/barngrupp

Vi försöker ha aktiviteter varje sommar för vår barngrupp. Se anslagstavla för mer info.

 

Arrangemang


Midsommar firar vi tillsammans med ett
öppet klubbarrangemang. Vi samlas före 13.00 och klär och reser midsommarstång gemensamt på dansbanan. Sedan har vi servering och dans runt stången och allmän samvaro. Skänk gärna egna bakverk till serveringen.

 

Tullbodkvällar– samordnas av arbetsgrupp .Intressanta föredrag för att . Tidigare föredrag har handlat om allt från vågkraft till livet under andra världskriget i vår närmilja.  Har du någon bra idé kontakta arbetsgruppen.

 

 

 

 

Regler som gör att det praktiska fungerar i vår klubb

 

Kreditlista

Endast fullbetalande medlemmar får ha kreditlista i serveringen. Sommaren 2015 inför vi ett nytt system med en pärm där varje medlem/familj har en egen lista där man skriver in vad man handlar. När man handlat för 500 kr ska listan betalas. Medlemmar måste betala in sina skulder på bank- eller postgiro. Vi kan ta emot betalning via Swish, lägg då på 2 kr per betalning.  Vi önskar inte kontantantering i klubbhuset. Det är mycket viktigt att man på sin inbetalning anger vem man är och att det är en serveringsskuld. Glöm inte heller att bocka av att du har betalat på listan i pärmen.

 

Inköp
Samtliga medlemmar förväntas bidra med att hålla driften av verksamheten igång. Till detta hör inköp av olika varor för servering och förbrukningsmaterial för den dagliga driften.
Har du handlat så sammanställ dina utlägg på ett A4 och ange vad som köpts, kostnad och kontonummmer dit ersättning ska betalas med namn och betalningssätt och lämna till kassören så snart som möjligt efter utlägget.

 

Båtbensin

Köps endast i klubbens plastdunkar. Klubben kommer sommaren 2015 att införskaffa ett bensinkort så inga privata utlägg ska göras för bensinköp.

Servering och klubbhus

Glass beställs från Hemglass som levererar. Beställningen görs med fördel på nätet och glassbilen kommer varannan fredag udner sommaren. Information om detta finns på kontoret.

Beställ inte mer än det får plats i glassfrysen. Den som beställer ansvarar för att det finns någon som tar emot leveransen.

Köp inte hem för mycket i slutet av säsongen

Förbrukningsmaterial, köksvaror, städ, toapapper med mera köps i början av säsongen och fylls sedan på av de som har ansvarsveckor. Se anslagstavlan.

Ansvarig för klubbarrangemang: Inköp, redovisning inkomster, växelkassa. Förvaring av pengar

Har du idéer om andra saker som klubben skulle behöva? Vad/Vem får köpa/teckna avtal? Hur gör man? Tala med styrelsen om dina idéer så kanske vi kan lösa det

 

 

Arbetsbeskrivning för våra instruktörer i Wakeboard och vattenskidskolan

 

 • Arbetstid: måndag-torsdag 30-17.00 lunch 13.00 – 14.00
 • Kurser hålls: Måndag-torsdag 09.00-11.00 & 11.00 – 13.00 vecka 28 – 32

Fokus:

 • Hålla kurser för deltagare I Wakeboard, vattenskidskola och medlemsåkning.
 • Instruktörerna ansvarar för att utrustning som används på kurserna läggs in och hängs upp

Viktigt vid kurser är:

 • Presentera Tullbodens VSK
 • Våra aktiviteter som erbjuds efter kursen
 • Hur vi hanterar omklädningsrum och utrustning

Viktigt vid medlemsåkning 14.00 – 17.00:

 • Skapa åklista och locka medlemmar till att åka och aktivera sig mellan kl 14.00 – 17.00.
 • Boka gärna medlemmar i förväg en viss tid och stäm av vad de vill träna på när de ska åka
 • Vid dåligt väder försök skapa andra aktiviteter för medlemmar som lockar till aktiviteter tillsammans.

Övrigt

 • Affischering, ragga in nya deltagare
 • Tankning av båten
 • Tvätta båten ca 1 gg/ vecka
 • Se över klubbens utrustning som används för skola och medlemsåkare
 • Inventera glass och dricka
 • Kontakta ansarig för beställning av glass med lista för vad som ska beställas
 • Kontakta ansvariga för beställning av dricka.

 

 

Allmän städning

 • Allmän städning av föreningens anläggning ansvarar inte instruktörerna för. Var och en medlem ansvarar för att städa efter sig i både omklädningsrum, kök och allmänna gemensamma ytor, vi har ansvarsveckor för städning där medlemmar kan anmäla sig. Det är alla medlemmars ansvar att solidariskt hjälpa till och ta hand om vår anläggning, Instruktörerna ska fokusera på hög aktivitet och få många deltagare i Wakeboard och vattenskidskolan.
 • On ni har frågor eller andra åsikter, ber vi er kontakta ansvarig för våra instruktörerna, de behöver bara en chef.

 

 

Hur agerar vi mot varandra

Grundinställningen i vår förening är att alla ska få vara med. Vi välkomnar alla, vi utesluter ingen. Men om du vill vara med behöver du också anpassa dig till TVSKs syn på hur man uppträder mot varandra:

 • Vi hjälper varandra
 • Vi uppmuntrar varandra
 • Vi talar till varandra på ett vänligt sätt med ett trevligt språk
 • Vi utesluter ingen

 

 

Alla ska med! Vi älskar Tullboden! J