FÖRNYELSEBAR ENERGI på land och till sjöss , föreläsning, förevisning och samtal


Tullbokväll och seminarium tisdagen den 18 juli kl. 19.00
Plats : Tullboden (Tullbodens Vattensportklubb  Tullboden 9 – nära färjan till Malmön).

Tullbokvällar
Tullbodens Vattensportklubb anordnar varje år några Tullbokvällar med föreläsningar, förevisningar, pröva på grejor och samtal.
Sommaren 2023 kommer en Tullbokväll att fokusera ”Förnyelsebar energi på land och till sjöss”.
Ett antal föreläsare (teoretiker och praktiker) är inbjudna som är experter inom olika områden av förnyelsebar energi och hållbarhet.

Förnyelsebar energi och hållbarhet
Tullbodens Vattensportklubb vill dra sitt strå till stacken för en mer hållbar energiförsörjning.
Vi har nu installerat solceller och luft-luftvärmepump och håller på att installera solfångare för att producera varmvatten. Samtidigt undersöker vi mer miljövänliga sätt att åka Wakeboard på.

Syfte med Tullbokvällen 18/7
Öka kunskap och medvetenhet om alternativa möjligheter att skapa och använda förnyelsebar och hållbar energi.

Målgrupp: Medlemmar i TVSK samt intresserade i omgivningen i Sotenäs kommun.

Målsättning med kvällen:
– Öka medvetenheten och kunskapen om alternativa förnyelsebara energisystem.
– Diskutera fortsatt arbete med energiomställning i TVSK
– Börja samtalet om alternativ till wakeboardåkning efter bensindriven båt i TVSK.

Medverkande
Anders Johansson – Optisolar (solceller)
Lars Broman – Strömstadsakademien (solceller och förnyelsebart versa kärnkraft)
Klas Lundgren – T-engineering (elbilar och vätgas)
Fredrik Engblom – (Volvo Energi)
Jan Blix –(vindkraft)
Lars Eriksson (energieffektivisering båt)
Arne Lindström- Stranna boats (elbåtar)
Henrik Lundahl – Lundahls kylteknik (luftvärmepumpar)
Pal Kindblom- Energi och klimatrådgivare (Sotenäs kommun)

Förevisning av
Solcellsanläggning
Solfångaranläggning
Elbil, Elbåt, Elcykel, Luftvärmepump

Inträde
För 50 kr får man inträde + fika.
Pengarna går till reseersättning till föreläsare.

Arrangör
Tullbodens Vattensportklubb
Kontaktperson : Christer Ferm 0793-180540 (chr.ferm@gmail.com)

Varmt välkomna!
önskar Tullbodens Vattensportklubb

PROGRAM Tullbokväll 18 juli

19.00 Uppstart med presentationer och förevisning av genomförda åtgärder och inspiration för framtiden.

19.30 Presentationer

Solceller /Solfångare, Lars Broman & Anders Johansson

Vindkraft, Jan Blix

Elbåt, Arne Lindström

Elbil, Klas Lundgren

20.10 Fika +förevisning och prova på

20.40 Samtal i mindre grupper efter intresse

– Solceller /Solfångare

– Vindkraft

– Elbil

– Elbåt

– TVSK framtid för wakeboard

– TVSK fortsatt energiomställning

21.10 Sammanfattning, redovisning, frågor och panelsamtal

21.30 Avslutning