Som medlem i TVSK är du varmt välkommen på vårt årsmöte den 20 januari kl 11.00 i klubbstugan.  Du som ej kan komma till Tullboden kan anmäla att du vill vara med via länk så skickar vi den till dig i god tid. Men vi hoppas såklart att MÅNGA vill komma och vara med på mötet på plats. 

Anmäl dig via mail på info@tvsk.o.se

Länk till mötet för digital uppkoppling: https://ibm.webex.com/meet/jette.gustafsson

Det är på årsmötet som vi bestämmer planer och aktiviteter för nästa säsong. Se till att du är med och påverkar hur vi utvecklar vår verksamhet inför en härlig säsong 2024.

 

Kallelse till årsmöte för Tullbodens Vattensportklubb 2023

(Nytt att vi flyttat årsmötet till januari, hoppas fler kan/vill delta!)

Dagordning

Tid:     Kl. 11.00 lördagen 20 januari

Plats:  Klubbhuset

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Kassaberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ny styrelse
 11. Val av personer till andra förtroendeuppdrag
  1. Revisor
  2. Revisorssuppleant
  3. Valberedning
 1. Val av representanter för våra kommittér
  • Wake-grupp 
  • Brädsegling och Trissjolle-grupp
  • Kajakgrupp
  • Sociala Aktiviteter
  • Fastigheter och Båtplatser
  • Kommunikation
 1. Avgifter 2024
 2. Firmatecknare
 3. Arbetsutskott
 4. Verksamhetsplan 2024 – prioriterade projekt
 5. Kalendarium 2024
 6. Inkomna Motioner/Övriga frågor
 7. Mötets avslutande