Hej TVSK-medlemmar,
 
Vi följer riktlinjerna och gör om vårt årsmötet till att vara endast digitalt. Alltså ingen samling i klubbhuset alls.
 
Vi tror detta kan bli en bra lösning och öppna upp för många fler att delta som kanske annars inte planerat att åka till Tullboden.  Se agenda med tidsangivelser längst ner i mailet. Vi kommer att behöva vara lite mer disciplinerade under mötet, men vi är övertygade om att det blir bra så här.
 
Behöver du en länk till mötet så skicka ett mail till oss på info@tvsk.o.se. Vi kör via ”Teams”. Vi öppnar upp mötet 09.45 så hinner ni fixa med tekniken och snacka lite innan mötet startar klockan 10.00.  Har du aldrig varit inne på Teams förut så koppla upp dig i tid så du hinner få ordning på bild och ljud.  Det är en liten applikation som ska laddas ner och du skriver in ditt namn.  Lite småfix som nog ska gå fint!
 
Varmt välkomna, det ska bli roligt att planera för 2021!

 

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Godkännande av dagordning
4. Mötets behöriga utlysande
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Verksamhetsberättelse
7. Kassaberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ny styrelse
11. Val av personer till våra andra förtroendeuppdrag
    – Revisor
    – Revisorssuppleant
    – Valberedning
12. Val av personer till våra kommitteer
    – Wakekommitten
    – Kajakkommitten
    – Sociala aktiviteter
    – Fastigheter
    – Brädsegling
    – Kommunikation
    – Båtplatser
    – Uthyrning lokal
    – Arbetsdagar
13. Avgifter 2021
14. Firmatecknare
15. Arbetsutskott
16. Verksamhetsplan 2021 – prioriterade projekt
17. Kalendarium 2021
18. Övriga frågor
    – SM wakeboard 2021
    – Finansiering och hur kan vi öka intäkterna.
    – Uthyrning av kajaker, SUP och boende
    – Kurser med boende wakeboard/kajak
19. Mötets avslutande