Hej  TVSK-medlem

Du är varmt välkommen på vårt årsmöte den 12 november i klubbhuset klockan 11.00.  Detta är ett viktigt möte för klubben, det är här vi har möjlighet att diskutera hur vi gemensamt får klubben att utvecklas åt det håll vi vill. Styrelsen välkomnar alla medlemmar och hoppas många tar sig tid att komma.

Som alltid bjuder vi på fika till mötet.  Hoppas vi ses!

Styrelsen

Kallelse till årsmöte Tullbodens Vattensportklubb 2016

 

Dagordning

 

Tid:   Kl. 11.00 lördagen 12 november

Plats: Klubbhuset

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Kassaberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ny styrelse
 11. Val av personer till andra förtroendeuppdrag

Revisor

Revisorssuppleant

Valberedning,

Utbildning

VSK-grupp

VSK-båten

W/V-skolan

Brädgrupp

Kajakgrupp

Barngruppen

Tullbokvällar

Båtplatser

Uthyrning lokal

Arbetsdagar

Redaktör Torstenposten

Hemsidan

 

 1. Avgifter 2017
 2. Firmatecknare
 3. Arbetsutskott
 4. Verksamhetsplan 2017 – prioriterade projekt
 5. Kalendarium 201
 6. Övriga frågor
 7. Mötets avslutande