Som medlem i TVSK är du varmt välkommen på vårt årsmöte den 19 november kl 11.00 i klubbstugan.  Du som ej kan komma till Tullboden kan anmäla att du vill vara med via länk så skickar vi den till dig i god tid.  Maila oss på info@tvsk.o.se

Det är på årsmötet som vi bestämmer planer och aktiviteter för nästa säsong. Se till att du är med och påverkar hur vi utvecklar vår verksamhet.

 

Kallelse till årsmöte Tullbodens Vattensportklubb 2022  

Dagordning

Tid:     Kl. 11.00 lördagen 19 november

Plats:  Klubbhuset

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Kassaberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ny styrelse
 11. Val av personer till andra förtroendeuppdrag
  1. Revisor
  2. Revisorssuppleant
  3. Valberedning
 1. Val av representanter för våra kommittér
  • Wake-grupp 
  • Brädsegling och Trissjolle-grupp
  • Kajakgrupp
  • Sociala Aktiviteter
  • Fastigheter och Båtplatser
  • Kommunikation
 1. Avgifter 2023
 2. Firmatecknare
 3. Arbetsutskott
 4. Verksamhetsplan 2023 – prioriterade projekt
 5. Kalendarium 2023
 6. Övriga frågor
 7. Mötets avslutande