Hitta hit

Har du frågor till styrelsen så kontakta oss gärna via klubbenss epost:  info@tvsk.o.se

Följande personer ingår i Tullbodens Vattensportsklubbs styrelse 2017:

Ordförande – Christer Hermansson

Vice ordförande – Christer Ferm

Kassör – Jeanette Aresund

Sekreterare – Jette Gustafsson

Materialförvaltare – Claes Samuelsson

Ledamot – Marie Lindebäck

Ledamot -Harald Hermansson

Ersättare – Sebastian Hermansson

Ersättare – Per Östberg

Ersättare – Karl-Hugo Hermansson

Ersättare – Lars Eriksson

Ersättare – Hillevi Lennström