Medlemsavgifter

Postgiro: 51 99 95-5 eller

Bankgiro 5808-7735

Swish – 123 146 69 78

 

Du som vill bli medlem, skicka ett mail till info@tvsk.o.se med dina fullständiga uppgifter: Namn, adress, mail, telefon och personnummer.
Senior 650
Ungdom (17-20 år)* 400
Junior (upp till 16 år)* 250
Senior över 65 år* 250
Stödjare 200
 * gäller från det år man fyller

Övriga avgifter

VSK icke medlem, bensinkostnad tillkom. 250, eller dagspris
Hyra båtplats (krav aktivt medlemskap) 1000
Stora båtplatsen 5000
Hyra kajakplats 350
Hyra klubblokal medlem – privat arr. 800
Hyra klubblokal ej medlem Mot offert (klubblokal och övr utrymmen)
Deposition vid hyrtillfället
Hyra klubblokal korta möten – medlem 100
Hyra klubblokal korta möten – ej medlem 300
Bäddplats gästrum medlem 100
Bäddplats gästrum ej medlem 200
Hela gästrummet ej medlem 600
Hela gästrummet medlem 300
Hela gäststugan medlem 300
Hela gäststugan, ej medlem 600
Hyra badtunna, medlem 200 om privat. Annars gratis.
Tvättmaskin 20

Icke medlemmar och TVSK-stödjare

Dusch 10
Dusch & bastu 20

Även TVSK hanterar personuppgifter och anpassar sig till GDPR-restriktioner.

– Vi sparar endast personuppgifter för de som betalt Medlemsavgift hos oss.
– Vi hanterar dessa med största försiktighet och säkerställer att dessa inte nås av obehöriga.
– Vi lämnar givetvis aldrig ut några uppgifter till ”tredje part”.