Den 15 november har vi årsmöte i klubbhuset med start kl 11.00. I år vill vi lägga fokus på diskussion kring hur vi vill att det ska fungera nästa säsong. Vi utgår från de samtal vi hade på dialogmötet i sommar och hoppas att vi tillsammans kan arbeta fram bra tankar på hur TVSK ska verka. Så vi hoppas såklart på god uppslutning så att det inte bara är styrelsen själva som sitter och beslutar.

Agenda:

Kallelse till årsmöte Tullbodens Vattensportklubb 2014
Dagordning
Tid: Kl. 11.00 lördagen 15 november
Plats: Klubbhuset

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Godkännande av dagordning
4. Mötets behöriga utlysande
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Verksamhetsberättelse
7. Kassaberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ny styrelse
11. Val av personer till andra förtroendeuppdrag

 • Revisor
 • Revisorssuppleant
 • Valberedning,
 • Utbildning
 • VSK-grupp
 • VSK-båten
 • W/V-skolan
 • Brädgrupp
 • Kajakgrupp
 • Tullbodkvällar
 • Båtplatser
 • Uthyrning lokal
 • Arbetsdagar
 • Redaktör Torstenposten
 • Hemsidan

12. Avgifter 2015
13. Firmatecknare
14. Arbetsutskott
15. Verksamhetsplan 2014 – prioriterade projekt
16. Resurser för att förverkliga våra planer
17. Kalendarium 2015
18. Övriga frågor

 • Dykkompressor
 • Brainstorming kring medlemshandbok för TVSK.
 • Hanteringar av bokningar och betalningar

19. Mötets avslutande